روز های کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 تا 16:30
021-22015727
  • ایمیل [email protected]
  • آدرس تهران ، خیابان نلسون ماندلا ، خیابان عاطفی غربی ، پلاک 55 واحد 20 ، طبقه 5

خدمات دریای بصورت فورواردری و بارفرآوری

شركت آلتون استیل بعنوان يكي از فعالترين شركت هاي صادر كننده و وارد کننده صنعت فولاد در زمينه صادرات انواع فولاد آلياژي و غیر آلیاژی كار خود را آغاز و ارتباط گسترده اي با تولید کنندگان و مصرف كنندگان صنعت فولاد در داخل و خارج از كشور برقرار كرده است

اين شركت با مطالعه بر نياز بازار داخل فولاد کشور به فولادهاي خاص، واردات انواع فولاد به ويژه ورق هاي گالوانيزه، ورق رنگي، ورق سياه و روغني، كلاف مفتول و فولادهاي آلياژي را در دستور كار خود قرارداد

شركت آلتون استیل با تكيه بر دانش فني و توانايي متخصصين داخلي و ارتباط با شركتهاي معتبر خارجي و نيز شناخت بازارهاي داخلي و بين المللي صنعت فولاد بعنوان يكي از قطب هاي تجارت صنعت فولاد شناخته شده است

شركت آلتون استیل بعنوان يكی از فعالترين شركت های صادر كننده و وارد کننده صنعت فولاد در زمينه صادرات انواع فولاد آلياژی و غیر آلیاژی كار خود را آغاز و ارتباط گسترده ای با تولید کنندگان و مصرف كنندگان صنعت فولاد در داخل و خارج از كشور برقرار كرده است

شركت آلتون استیل بعنوان يكي از فعالترين شركت های صادر كننده و وارد کننده صنعت فولاد در زمينه صادرات انواع فولاد آلياژی و غیر آلیاژی كار خود را آغاز و ارتباط گسترده ای با تولید کنندگان و مصرف كنندگان صنعت فولاد در داخل و خارج از كشور برقرار كرده است

اين شركت با مطالعه بر نياز بازار داخل فولاد کشور به فولادهاي خاص، واردات انواع فولاد به ويژه ورق های گالوانيزه، ورق رنگی، ورق سياه و روغنی، كلاف مفتول و فولادهاي آلياژی را در دستور كار خود قرارداد

شركت آلتون استیل با تكيه بر دانش فني و توانايی متخصصين داخلي و ارتباط با شركتهای معتبر خارجي و نيز شناخت بازارهای داخلی و بين المللی صنعت فولاد بعنوان يكي از قطب هاي تجارت صنعت فولاد شناخته شده است

شركت آلتون استیل بعنوان يكی از فعالترين شركت های صادر كننده و وارد کننده صنعت فولاد در زمينه صادرات انواع فولاد آلياژی و غیر آلیاژی كار خود را آغاز و ارتباط گسترده ای با تولید کنندگان و مصرف كنندگان صنعت فولاد در داخل و خارج از كشور برقرار كرده است